Kurzy programování
pro děti od 8 do 14 let
v České republice

150 000 dětí z celého světa včetně Ameriky, Španělska, Austrálie a Indie se již zapojilo do tohoto programu
Výuka probíhá online
PRAHA
OPAVA
Learn more
OSTRAVA
Jedná se o univerzální schopnosti, které jsou školami často zanedbávány. Jsou aplikovatelné v jakémkoliv předmětu od matematiky a vědy, po jazyky a humanitní vědy.
Mnozí z nás by se divili, jak důležité pro nás budou v pozdějším životě předměty, které se učíme ve škole. S Algorithmics naši studenti získávají podnikatelské dovednosti a myšlení, ze kterého budou čerpat benefity v průběhu budoucího akademického života a kariéry.
Rozvoj kritického myšlení
Rozvoj podnikatelských dovedností
Co se studenti naučí v kurzu programování:
Programování je jednou z nejcennějších dovedností 21. století. I když si studenti vyberou jiný obor, každý zaměstnavatel znalost programování velmi ocení.
Naši studenti nejen vytváří algoritmy, ale zachraňují princezny a staví vesmírné lodě. Tím se vyvíjí jejich zvědavost a neztrácí zájem o vzdělávání.
Budoucí profesní rozvoj
Přirozená dětská zvídavost
Kurzy
Prostřednictvím vlastních kreslených filmů a počítačových her se dětem rozvíjí logické a algoritmické myšlení. Tento způsob výuky dětem pomáhá během studia ve škole.
8-11 let
Mars Academy
Python Start
Děti se naučí chápat základní koncepty algoritmů a programování v jazyku Python. Ponoří se do kultury a specifik světa IT, vyzkouší různé oblasti vývoje softwaru.
12-14 let
Online/Offline
Online/Offline
Zápis do tříd už běží
Kapacita online třídy: maximálně 6 studentů.

V průběhu kurzu studenti nesedí celou dobu u počítačů. V praxi malují, počítají a ve skupinách pracují na projektech.

Rodiče mají přehled o tom, co jejich děti dělají a na čem pracují. Po každé lekci rodiče obdrží informace o tom, co se jejich ratolesti za ten den naučily.

Na konci kurzu studenti vytvoří vlastní projekty jako jsou hry, kreslený film nebo interaktivní knihy.
Kurzy pro děti ve věku 6 - 17 let
V Algorithmics mohou děti začít studovat v jakémkoli věku a pro další školní roky pak postupovat do navazujících kurzů.
Fotografie z výuky ve škole
Bližší informace a přihlášení do kurzů
Vyplňte formulář a brzy Vás budeme kontaktovat
Váš e-mail
Vaše jméno
Vaše telefonní číslo
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, napište nám na prague@algorithmicschool.com
nebo volejte +420 296 842 229
Zůstaň připojen:
Nina Pauzová, Bubenečská 470/49
160 00, Praha 6 - Bubeneč
IČ: 09051881, DIČ: CZ7962190313
This site uses cookies to ensure you get the best experience. Please check our Privacy policy for more details. To amend your cookies settings, please contact us at dpo@algoritmika.org
OK
Vyplňte přihlášku a my Vás brzy zkontaktujeme
Vaše jméno
Vaše telefonní číslo
Váš e-mail
Kliknutím vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů, přijímání SMS a emailových zpráv týkajících se vzdělávacího procesu
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Toto jsou zásady ochrany správce osobních údajů, kterým je Nina Pauzová, se sídlem Bubenečská 470/49, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ: 09051881 (dále označována jako „já", „my", „nás" nebo „naše").


Využíváním naší platformy, webových stránek, služeb, produktů a softwaru („Služby") berete na vědomí se shromažďování a používání informací o vás a vašem dítěti dle těchto zásad ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele, klienty a jiné fyzické osoby, které přistupují k našim Službám („vy" nebo „vaše"), a to za předpokladu, že plníme funkci správce údajů, pokud jde o osobní údaje o vás a vašem dítěti.


Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí v rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu s naší smlouvou o poskytování služeb s vámi. V případě jakéhokoli nesouladu mají ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a mlčenlivosti v naší smlouvě o poskytování služeb přednost před ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.


Znění zásady ochrany osobních údajů podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které jste obdrželi při uzavření smlouvy. Doporučujeme, abyste si jejich znění uložili nebo vytiskli.


PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO ZÁSADY POZORNĚ.


 1. KDO JSME?


V KRÁTKOSTI: Jsme podnikající osoba se sídlem v České republice a jsem franšízantem společnosti Algoritmika LLC, se sídlem v Rusku, reg. číslo: 5167746505273 (dále jen „Algoritmika"), která vyvinula interaktivní platformu pro děti, které se mimo školu zajímají o programování. Společně s Algoritmika jsme správci Vašich osobních údajů. Získáváme a zpracováváme osobní údaje, které se týkají našich klientů, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR")).


Společnost Algoritmika LLC vyvinula interaktivní platformu pro děti, jejichž rodiče mají zájem o to, aby se jejich děti účastnily mimoškolní výuky programování („Platforma"). Algoritmika neposkytuje zákazníkům v EU služby přímo, ale je spojena se společností Ruffell Holdings Limited se sídlem na Kypru (společně se společností Algoritmika LLC se sídlem v Rusku) jako franšízantem`, která je pak spojena s námi jako sub-franšízantem za účelem poskytování této výuky v České republice na základě dohody o sub-franšíze. Algoritmika nám poskytuje přístup k funkcím Platformy, spravuje Platformu, poskytuje nám veškeré informace, které potřebujeme k zahájení a provozování podnikání, podporuje nás v průběhu zahájení našeho podnikání, kontroluje kvalitu našich Služeb a dělá i ostatní věci, které poskytovatelé licence obvykle v rámci jejich franšízové sítě dělají.


Proto převážně získáváme a zpracováváme dva druhy osobních údajů našich klientů: (1) když nám poskytnou jejich osobní údaje, ale i osobní údaje jejich dětí, nebo (2) když společnost Algoritmika v určitých omezených případech obdrží doplňující údaje přímo od našeho klienta a zavede je do Platformy.


Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace související s našimi Službami. Osobní údaje subjektů údajů v EU zpracováváme dle GDPRa jiné účinné legislativy týkající se ochrany osobních údajů.
 1. JAK NÁS KONTAKTOVAT?


V KRÁTKOSTI: Naše kontakty můžete nalézt níže. Jsme zástupcem společnosti Algoritmika LLC v České republice. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte společnost Algoritmika LLC na adrese dpo@algoritmika.org


Kontaktovat nás můžete prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?


V KRÁTKOSTI: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako jsou jméno, věk, země a kontaktní údaje o vás a vašem dítěti. Některé osobní údaje získáme, jakmile vy a (nebo) vaše dítě využijete naše Služby. Zároveň shromažďujeme některé informace, pokud společnost Algoritmika přímo od vás obdrží doplňující údaje a zavede je do Platformy.


 1. Jaké údaje shromažďujeme


Údaje, které nám sdělíte


Jakmile nás kontaktujete, získáme přístup k následujícím osobním údajům o vás a vašem dítěti:


 • vaše jméno

 • vaše adresa

 • vaše kontaktní telefonní číslo

 • vaše kontaktní e-mailová adresa

 • vaše datum narození

 • informace o vašem pasu

 • váš právní základ pro výkon rodičovských práv ohledně vašeho dítěte

 • jméno vašeho dítěte

 • pohlaví vašeho dítěte

 • věk vašeho dítěte

 • kontaktní telefonní číslo vašeho dítěte

 • kontaktní e-mailová adresa vašeho dítěte

 • jiné informace ohledně vás a/nebo vašeho dítěte, které nám poskytnete


Údaje, které získáme, jakmile využijete Služby a (nebo) poté


Jakmile s námi uzavřete smlouvu, získáme dále přístup k následujícím údajům ohledně vás a/nebo vašeho dítěte:


 • individuální progres vašeho dítěte u našich Služeb

 • stránky, které jste si vy nebo vaše dítě prohlíželi

 • funkce, které vy nebo vaše dítě používáte

 • zprávy o chybách

 • odkazy, na které jste vy nebo vaše dítě kliknuli při opouštění nebo interakci s Platformou

 • jiné aplikace, které vaše dítě používá na jeho nebo jejím zařízení

 • jiné informace ohledně vás a/nebo vašeho dítěte, které nám poskytnete


Jakmile s námi uzavřete dohodu, společnost Algoritmika vás v omezeném počtu případů může kontaktovat přímo a získat tak následující údaje, které se týkají vás a/nebo vašeho dítěte:


 • zpětná vazba vás nebo vašeho dítěte ohledně Platformy

 • zpětná vazba vás nebo vašeho dítěte ohledně Služeb, které poskytujeme, nebo které jsme vám poskytli, včetně vašeho dojmu, pokud jde o kvalitu těchto Služeb

 • zpětná vazba vás nebo vašeho dítěte ohledně našeho dodržení standardů a zásad společnosti Algoritmika


 1. Jaké údaje shromažďujeme automaticky


Též shromažďujeme následující údaje:


 • Adresa internetového protokolu (IP), jakmile se vy nebo vaše dítě přihlásíte do Služeb, a příslušné informace o protokolu a chybové zprávy

 • druh prohlížeče, který vy nebo vaše dítě používáte při přístupu na naše webové stránky

 • druh zařízení (osobní počítač/notebook, mobilní zařízení), příslušné unikátní identifikátory zařízení, jako je Media Access Control (MAC) adresa, přesná lokalizační data, data o pohybu zařízení, případně oboje, pokud vy nebo vaše dítě udělíte k tomuto povolení v nastavení vašeho zařízení

 • čas přístupu na naše webové stránky


 1. Jaké údaje získáváme z cookies


Informace získáváme též z cookies. Pro cookies máme zvláštní zásady, které jsme pro vaše pohodlí umístili zde.


 1. Jaké údaje musíme mít


Může se stát, že nebudeme schopní poskytnout vám ty nejlepší služby na míru, pokud nebudeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje uvedené výše.Následující údaje musíme mít v každém případě: vaše jméno, vaše adresa, vaše kontaktní telefonní číslo, vaše kontaktní e-mailová adresa. Abychom vám mohli Služby poskytovat. Dohodu s námi byste neměli uzavírat, pokud nechcete, abychom k těmto údajům měli přístup.Můžete nicméně zakázat, aby vás společnost Algoritmika kontaktovala přímo, ačkoliv to nedoporučujeme, jelikož v tomto případě nemůžeme garantovat, že získáte služby vyhovující všem standardům, které po nás společnost Algoritmika vyžaduje. 1. JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME?


V KRÁTKOSTI: Osobní údaje o vás a vašem dítěti používáme pro různé obchodní účely. Níže vysvětlujeme, jak a pro jaký účel tyto informace používáme.


Konkrétní právní základ pro zpracování, na který se u každého z účelů vyjmenovaných níže spoléháme, je uveden vždy vedle daného účelu.


Identifikace vás a vašeho dítěte. Informace budeme používat, abychom porozuměli osobě, která s námi uzavřela dohodu, a osobě, která používá Platformu a využívá naše Služby. Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi námi ohledně poskytování Služeb.


Kontakt s vámi a vašim dítětem. Informace budeme používat pro komunikaci s vámi a vašim dítětem; pro požádání o zpětnou vazbu ohledně Platformy, našich Služeb a našeho splnění standardů a zásad společnosti Algoritmika; k zodpovězení vašich žádostí; k tomu, abychom vám poskytli jakoukoli podporu a pomoc, kterou vy nebo vaše dítě můžete potřebovat. Tyto informace potřebujeme pro uzavření smlouvy mezi námi ohledně poskytování Služeb, jejich poskytování a naše oprávněné zájmy.


Poskytnutí personalizované služby vám a vašemu dítěti. Tyto informace budeme používat k tomu, abychom vám poskytli Služby, ke kterým jste využili přístup, o které jste požádali, nebo ty služby, které jsou pro vaše dítě nejvhodnější; k personalizaci vaší a jeho nebo její zkušenosti; k provedení statistické analýzy (včetně používání zvláštních webových nástrojů, jako jsou Yandex.Metrics, Google.Analytics); k poskytování technické podpory vám a vašemu dítěti. Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného zájmu a na základě vašeho souhlasu.


Vedení výsledků individuálního progresu vašeho dítěte u našich Služeb. Informace budeme používat k tomu, abychom vám a vašemu dítěti poskytli pravidelné aktualizace o progresu, který vaše dítě u našich Služeb má; abychom podnikli kroky k identifikaci oblastí, kde je prostor pro jeho nebo její další zlepšení; abychom vám poskytli zpětnou vazbu přesně pro vás; k provedení statistické analýzy (včetně používání zvláštních webových nástrojů, jako jsou Yandex.Metrics, Google.Analytics); abychom vám navrhli služby, které jsou nejvhodnější po vaše dítě a jiné zákazníky. Tyto informace potřebujeme , abychom Vám mohli poskytovat Služby.


Pomoc při zlepšování Platformy a zvyšování kvality našich Služeb. Informace budeme používat, abychom pomáhali společnosti Algoritmika vylepšovat, testovat a monitorovat efektivitu její Platformy a zvyšovali kvalitu našich Služeb; abychom navrhovali a/nebo vyvíjeli nové služby a funkce, které můžeme navrhovat vám a ostatním klientům; k provedení statistické analýzy (včetně používání zvláštních webových nástrojů, jako jsou Yandex.Metrics, Google.Analytics); k monitorování metrik, jako jsou celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce; abychom pomáhali společnosti Algoritmika s ochranou a vylepšováním zabezpečení a bezpečnosti její Platformy; k ochraně a vylepšování zabezpečení a bezpečnosti vás, vašeho dítěte a ostatních zákazníků, společnosti Algoritmika, ostatních obchodních partnerů a dalších osob. Tyto informace potřebujeme pro naše oprávněné zájmy.


Jiné obchodní důvody. Tyto informace budeme používat k vymáhání našich podmínek a zásad, k reagování na právní žádosti a k prevenci újmy. Zároveň můžeme vaše informace používat pro jiné obchodní účely, jako jsou analýza dat, identifikace trendů ve využívání, stanovování účinnosti našich propagačních kampaní a k hodnocení a zlepšování našeho marketingového úsilí. Tyto informace potřebujeme pro naše legitimní obchodní zájmy.


Pokud jsou zmíněny naše legitimní obchodní zájmy, pak to v závislosti na účelu zahrnuje pomoc společnosti Algoritmika při budování Platformy na míru klientům, zajištění našeho dodržení standardů společnosti Algoritmika, rozšiřování seznamu klientské nabídky, navyšování celkové informační bezpečnosti moderní společnosti, rozšiřování spektra volby povolání, které je dostupné pro děti v České republice.


Ke zpracování osobních údajů o vás a vašem dítěti můžeme používat jak manuální, tak automatické systémy, jako jsou strojové učení a umělá inteligence.


Osobní údaje o vás a vašem dítěti nebudou použité pro jakékoli automatické rozhodování, včetně profilování. Neprodáváme, neobchodujeme a jinak nepřevádíme osobní údaje uživatele na jakékoli třetí strany pro komerční účely.


 1. BUDEME VAŠE INFORMACE SDÍLET S NĚJAKÝMI TŘETÍMI OSOBAMI?


V KRÁTKOSTI: Ano, ale budeme to dělat buď s vaším souhlasem, nebo pro dodržení právních předpisů, k ochraně vašich i našich práv, případně ke splnění obchodních závazků, nebo pokud to bude v našem jiném oprávněném zájmu.


Existuje několik situací, kdy můžeme osobní údaje o vás a vašem dítěti sdílet, konkrétně:


Compliance. Osobní údaje o vás a vašem dítěti můžeme sdělovat tehdy, pokud je to právem vyžadováno k dodržení účinných právních předpisů, státních žádostí, soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu, jako je reagování na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reagování vůči orgánům veřejné moci za účelem dodržení požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).


Zásadní zájmy a zákonná práva. Osobní údaje o vás a vašem dítěti můžeme sdělovat tehdy, pokud se domníváme, že je to potřeba k vymáhání, nápravě nebo aplikování našich podmínek Služby a jiných dohod; k vymáhání dluhů; k vyšetřování, prevenci nebo podniknutí kroků ohledně potenciálních porušení našich zásad, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální ohrožení práv, majetku nebo bezpečnosti jakékoli osoby (včetně společnosti Algoritmika, jiných sub-franšízantů společnosti Algoritmika, vás nebo vašeho dítěte) a nelegálních aktivit, případně jako důkaz v jakémkoli sporu, do kterého jsme zapojeni.Poskytovatelé služeb jako třetí strany. Osobní údaje o vás a vašem dítěti můžeme sdílet s prodejci jako třetími stranami, poskytovateli služeb, reklamními společnostmi, dodavateli, zástupci nebo jinými obchodními partnery, kteří poskytují služby nám, případně našim jménem, a kteří vyžadují přístup k takovým informacím k provedení této práce, ale pouze v takovém rozsahu, ve kterém k provedení této práce tyto informace vyžadují jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto informace mohou být použity, mimo jiné, k analýze a sledování dat, určování popularity určitého obsahu a lepšímu porozumění online aktivity, zajištění společných prodejů, propagací a událostí, abychom byli schopní provozovat naše podnikání, ale i nabízet vám určité produkty, služby nebo propagaci. Někteří z těchto poskytovatelů v pozici třetích stran mohou používat informace o vašich návštěvách nebo návštěvách vašeho dítěte na našich webových stránkách, které jsou obsažené ve webových cookies a jiných sledovacích technologiích, abychom mohli poskytovat reklamy o zboží a službách, které vás budou zajímat. Pokud to není v těchto zásadách uvedeno, pak nesdílíme, nepodáváme, nepronajímáme a neobchodujeme jakékoli z osobních údajů o vás nebo vašem dítěti s třetími stranami pro jejich propagační účely.


Přechod práv a povinností. Osobní údaje o vás a vašem dítěti můžeme sdílet nebo převádět, pokud jsme zapojeni do jakékoli fúze, prodeje aktiv, financování, likvidace, insolvence nebo akvizice celého našeho podniku, případně jeho části, jinou společností. V takovém případě můžeme potřebovat sdílet informace s touto společností a jejími poradci. Naše práva a povinnosti dále mohou přejít na naše právní nástupce, přičemž současně s tím by se stal správcem vašich osobních údajů právě tento náš právní nástupce.


Spojené osoby. Vaše informace můžeme sdílet s našimi spojenými osobami, přičemž v tomto případě po nich budeme požadovat, aby dodržely tyto zásady o ochraně osobních údajů. Spojené osoby zahrnují naší mateřskou společnost a jakékoli dceřiné společnosti, partnery v rámci joint ventures nebo jiné společnosti, které ovládáme, nebo které jsou pod společným ovládáním s námi.


 1. JAK, KDE A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁME?


V KRÁTKOSTI: Údaje o vás a vašem dítěti si ponecháváme v rozsahu, který potřebujeme ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách, pokud právní předpisy nevyžadují něco jiného. Našim cílem je ochrana údajů o vás a vašem dítěti využíváním systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.


Osobní údaje o vás a vašem dítěti si neponecháváme déle, než je to vyžadováno pro dodržení účelů, pro které byly shromážděné. Osobní údaje o vás a vašem dítěti budou vymazané nebo zablokované, jakmile účel pro jejich uložení přestane existovat, a to za předpokladu, že jejich vymazání není porušením jakékoli zákonné povinnosti ponechat si je uložené.


Prosíme, věnujte pozornost tomu, že výhodou Platformy společnosti Algoritmika je, že můžete kdykoli vidět progres vašeho dítěte u našich Služeb nehledě na čas, který uběhl od dokončení příslušné Služby (včetně případu vypovězení nebo splnění vaší dohody s námi). Proto budeme osobní údaje o vás a vašem dítěti ukládat v rozsahu, ve kterém musíme vyhovět vaší potenciální žádosti, pokud budete požadovat prohlížení progresu dítěte u našich Služeb. Pokud nejsme z jakéhokoli důvodu schopní takové údaje uložit (např. jste vypověděli dohodu s námi, nebo pokud nadále nejsme sub-franšízantem společnosti Algoritmika), pak bude společnost Algoritmika nadále mít uložené osobní údaje o vás a vašem dítěti v rozsahu, který je potřeba k vyřešení vaší potenciální žádosti, pokud budete požadovat prohlížení progresu dítěte u našich Služeb.


Zároveň si nadále ponecháme osobní údaje o vás a vašem dítěti v rozsahu, který je potřebný pro jakýkoli z následujících účelů:


 • abychom vám zasílali newslettery, ale i marketingová a propagační sdělení (toto můžete kdykoli změnit)

 • pro účely dodržení právních a regulatorních předpisů

 • pro účely obecného vylepšování Služeb


Můžete si být jisti, že vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů nebo osobních údajů vašeho dítěte je pak určena dle následující logiky:

 • po dobu trvání smlouvy mezi námi;

 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);

 • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů;

 • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).


Budeme trvale vymazávat nebo odstraňovat identifikaci u výše uvedených informací v souladu s naší standardní praxí ohledně uchovávání dat, jakmile veškeré výše uvedené účely přestanou existovat.


Zároveň trvale vymažeme nebo odstraníme identifikaci u osobních údajů o vás a vašem dítěti, jakmile nás o jejich vymazání výslovně požádáte, pokud nebudeme povinni tyto údaje shromažďovat, abychom splnili své právní povinnosti anebo pokud to nebude v našem oprávněném zájmu.


Může se stát, že nebudeme schopní zcela vymazat nebo odstranit identifikaci u vašich informací v důsledku technických nebo jiných provozních důvodů (například, pokud byly informace archivovány a uloženy v záložních systémech). Pokud by se jednalo o tento případ, zavedeme rozumná opatření, abychom bezpečně izolovali informace od jakéhokoli dalšího zpracování, a uložíme je jen do doby, než je budeme schopní vymazat nebo u nich odstranit identifikaci.


Společnost Algoritmika vyžaduje, abychom zavedli, a my jsme již zavedli, vhodná technická a organizační opatření využíváním nejmodernějších technologií k ochraně osobních údajů o vás a vašem dítěti před ztrátou nebo protiprávním zpracování, nicméně nemůže existovat žádná stoprocentní garance, který by ochránila osobní údaje o vás a vašem dítěti před nepovoleným sdělením nebo únikem.


Ačkoliv vynaložíme veškeré rozumné úsilí k ochraně osobních údajů o vás a vašem dítěti, internet samotný není bezpečným způsobem přenosu. Vaše internetové připojení je na vaše vlastní riziko. Je vaší odpovědností, že vy a vaše dítě přistupujete ke Službám s využitím zabezpečeného internetového připojení. V každém okamžiku nesete odpovědnost za zajištění utajení vašeho jedinečného hesla a informací o účtu a za kontrolování přístupu k e-mailům mezi vámi, námi a společností Algoritmika.


 1. JAKÁ PRÁVA MÁTE?


V KRÁTKOSTI: Pokud jde o osobní údaje o vás a vašem dítěti, které shromažďujeme a zpracováváme, máte určitá práva.


Máte různá práva, která jsou vám udělena na základě GDPR. Níže uvádíme ve stručnosti ta hlavní z nich, ačkoliv existují i další, která neuvádíme. Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení, prosíme, kontaktujte ohledně vašich práv buď nás, či nezávislého specialistu na GDPR.Právo odvolat souhlas. Máte právo kdykoli vůči nám odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů o vás a vašem dítěti. Takové odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo na souhlasu založeno před jeho odvoláním. Pokud nebudeme povinni tyto údaje shromažďovat, abychom splnili své právní povinnosti anebo pokud to nebude v našem oprávněném zájmu, tak vaše údaje smažeme nebo přestaneme jiným způsobem zpracovávat. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 7 GDPR.Právo přístupu. Máte právo obdržet od nás potvrzení ohledně toho, zda zpracováváme osobní údaje o vás a vašem dítěti, a pokud ano, pak i na přístup k těmto osobním údajům, informacím ohledně toho, jak je zpracováváme, a k některým dalším informacím. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 15 GDPR.Právo na opravu. Máte právo požadovat, abychom zajistili opravu nepřesných osobních údajů o vás a vašem dítěti. Zároveň máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 16 GDPR.Právo na výmaz („právo být zapomenut"). Máte právo požadovat, abychom zajistili vymazání osobních údajů o vás a vašem dítěti, a my tyto osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud nebudeme povinni tyto údaje shromažďovat, abychom splnili své právní povinnosti anebo pokud to nebude v našem oprávněném zájmu. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 17 GDPR.Právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů o vás a vašem dítěti. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 18 GDPR.Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku, pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, na základě vaší konkrétní situace vůči zpracování osobních údajů o vás a vašem dítěti a my takové osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud ovšem nebudeme schopní prokázat převažující legitimní důvody pro takové zpracování. Námitku nám zašlete na náš kontaktní e-mail a my ji bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, vyhodnotíme. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 21 GDPR.Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet od nás osobní údaje o vás a vašem dítěti, které jste nám poskytnuli ve strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo na přenos těchto údajů k jinému správci. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte Článek 20 GDPR.Právo podat stížnost. Máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, a to především v členském státu EU, který je státem vašeho obvyklého pobytu, místem výkonu práce nebo místem, kde došlo k tvrzenému porušení GDPR, pokud jde o naše shromažďování a zpracovávání osobních údajů o vás a vašem dítěti. Pro více podrobností o tomto právu si přečtěte předmluvu 141 – 143, Články 12, 13, 15, 77 a další články GDPR. Pro Českou republiku je tímto dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.Soukromí osobních údajů o vás a vašem dítěti můžete vždy spravovat aktualizováním vašeho nastavení soukromí, spravováním marketingových a propagačních sdělení od nás, ale i změnou nastavení vašeho prohlížeče, konkrétně zakázáním cookies v nastavení vašeho prohlížeče (pokud nicméně váš prohlížeč zakáže alespoň část cookies, případně i všechny, může se stát, že Služby nebudou fungovat).Odpovídáme na veškeré žádosti, které obdržíme od jednotlivců v EHP, kteří využívají Služby určené pro EHP, a kteří chtějí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Pokud chcete podat žádost, nebo pokud chcete uplatnit jakékoli z vašich práv, prosíme, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů, které jsou uvedené výše v části Jak nás kontaktovat.


 1. ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EHP?


V KRÁTKOSTI: Ukládáme a zpracováváme osobní údaje o vás a vašem dítěti v EU. Společnost Algoritmika, která je společným správcem osobních údajů o vás a vašem dítěti, ukládá osobní údaje o vás a vašem dítěti ve Finsku a zpracovává je v Rusku. Zajistíme odpovídající úroveň ochrany práv a svobod vás a vašeho dítěte.


Osobní údaje o vás a vašem dítěti ukládáme a zpracováváme na našich serverech, které se nacházejí v EU. Pokud potřebujeme náš server nahradit, najdeme jiné místo v EU, abychom nadále vaše osobní údaje ukládali v EU.


Vzhledem k určité nejednoznačnosti, která nadále existuje ohledně statusu zpracování, pokud jde o osobní údaje o vás a vašem dítěti, se domníváme, že jsme společně se společností Algoritmika společnými správci osobních údajů o vás a vašem dítěti. S ohledem na to jsme uzavřeli se společností Algoritmika smlouvu o zpracování osobních údajů, aby bylo zajištěno, že dodržíme standardní smluvní klauzule pro přenosy údajů mezi správci z EU a správci mimo EU.


I když převádíme osobní údaje o vás a vašem dítěti jinému příjemci, pak se takový příjemce bude nacházet v EHP, a proto bude i právnickou osobou, na kterou se GDPR vztahuje.


 1. JAK JSME PROPOJENI S APLIKACEMI, WEBOVÝMI STRÁNKAMI A SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN?


V KRÁTKOSTI: Obecně nejsme propojeni. Pokud jdete z vaší webové stránky do aplikací třetích stran, na webové stránky třetích stran a do jejich služeb, pak se tyto zásady nepoužijí, jelikož se na vás vztahují zásady těchto třetích stran. Obdobně jejich zásady nefungují pro naše Služby a měli byste si tak naše zásady přečíst pozorně.


Neneseme odpovědnost za praktiky, které využívají jakékoli aplikace, webové stránky nebo služby, na které odkazují naše Služby, nebo které odkazují na naše Služby, včetně informací nebo obsahu, které jsou v nich obsažené.


Musíte si pamatovat, že jakmile použijete jakýkoli odkaz, abyste přešli z naší Služby do jiné aplikace, na jinou webovou stránku nebo do jiné služby, naše zásady ochrany osobních údajů se na tyto aplikace, webové stránky nebo služby třetích stran nepoužijí. Vaše prohlížení a interakce s jakoukoli aplikací, webovou stránkou nebo službou třetích stran, včetně těch, které mají odkaz na naše Služby, podléhá vlastním pravidlům a zásadám dané třetí strany.


 1. JAK CHRÁNÍME SOUKROMÍ DĚTÍ?


V KRÁTKOSTI: Úmyslně neshromažďujeme údaje přímo od dětí mladších 16 let bez svolení osoby, která vykonává ve vztahu k dítěti rodičovská práva.


Naše Služby jsou primárně využívané dětmi, a proto od nich potřebujeme některé osobní údaje, i když jsou mladší 16 let. Snažíme se nicméně cílit Služby na osoby vykonávající ve vztahu k dítěti rodičovská práva, a proto je našim cílem získávat informace o dítěti mladším 16 let od jeho rodiče nebo poručníka, případně od dětí se souhlasem rodičů nebo poručníků.


Nikdy vědomě neuzavíráme smlouvu přímo s dítětem a vždy dohledáváme osobu, která ve vztahu k němu vykonává rodičovská práva za účelem, aby si tato osoba tyto zásady přečetla, pochopila je, a následně s námi i případně uzavřela smlouvu, pokud se tak rozhodne.


Pokud jste rodičem nebo poručníkem a jste si vědomí toho, že nám vaše dítě poskytlo jeho osobní údaje, aniž byste o tom věděli, prosíme, kontaktujte nás. Pokud se dozvíme, že jsme my, případně společnost Algoritmika, shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez ověření souhlasu jeho rodiče, pak podnikneme kroky k tomu, abychom tyto informace z našich serverů trvale odstranili.


 1. ZMĚNÍME TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


V KRÁTKOSTI: Ano, můžeme je změnit. Aktualizovanou verzi našich zásad ochrany osobních údajů vždy uvedeme na našich webových stránkách cz.alg.academy, abyste si jí kdykoli mohli přečíst.


Naše zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně hodnotit, abychom zajistili, že přesně reflektují GDPR, naše činnosti zpracování, a pokud budeme zpracovávat osobní údaje pro jakýkoli nový účel, který nebyl v původních zásadách uveden, pak poskytneme oznámení o doplnění zásad, ve kterém toto bude zahrnuto.


Vyhrazujeme si právo činit jakékoli změny nebo aktualizace kdykoli. Budeme vás informovat o jakýchkoli změnách zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na cz.alg.academy. Doporučujeme, abyste si tyto zásady procházeli pravidelně. Pokud provedeme podstatné změny ohledně způsobu, kterým vaše osobní údaje zpracováváme, předáme vám o tomto oznámení, a pokud to účinné právní předpisy na ochranu osobních údajů vyžadují, pak budeme i požadovat váš souhlas s těmito podstatnými změnami.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné pouze, pokud jsou zveřejněné pod odkazem, který jsme uvedli výše.


***


Personal data protection policy in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data"

1. General information

RUFFELL HOLDING LIMITED, established and acting under the laws of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as Ruffell, hereby informs the subjects of personal data located on the territory of the European Union or personal data obtained from the territory of the European Union, about the principles of personal data processing used by Ruffell in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" General Data Protection Regulation (hereinafter - GDPR).

Ruffell takes necessary and sufficient organizational and technical measures to protect the personal data of the above-mentioned persons from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, or other illegal actions taken by third parties.

2. When we can obtain personal information

2.1. Ruffell partners who are granted the right to use the computer program Ruffell, the rights to which belong to Ruffell, (hereinafter referred to as the Program), can transmit the data of its clients (hereinafter referred to as the Clients) directly to Ruffell for the following purposes:

- to create logins and passwords for the above-mentioned clients to be able to work with the program.

- to analyze the results of how the Clients work with the Program in order to provide them with an individualized approach to working with the Program

- for the organization of direct communication between Ruffell and its Clients, including for advertising mailing lists, if the Client has expressed the appropriate consent

- to facilitate collaboration between the Client and the Partner and to achieve good results of that collaboration.

2.2. Ruffell receives data from its Users which is automatically transmitted by the Ruffell site (hereinafter referred to as the Site) in the course of their using the software installed on a device.

All personal data is sent to Ruffell for strictly pre-determined purposes.

3. What personal data we process

3.1. Ruffell Partners can give us the following personal information from their Clients:

• Name, age, and contact details of Clients and their legal representatives

• Information about a Client received during the provision of services to the Client by the Partner, including data on working in the Program

• Photographic and/or video images

Ruffell Partners also provide us with data on their employees and third parties they use to provide services under agreements concluded between Ruffell and the Partner;

3.2. Ruffell can receive the following data from Site Users:

• Name and contact information

• Information about activity on the Site, including IP addresses, cookie data, information about browsers (or other programs that access the Site and the Program), technical specifications of the equipment and software used by Users, dates and times of access to the Program, addresses of requested pages, and other similar information.

3. Conditions for the processing of personal data.

Ruffell confirms the importance of processing personal data in accordance with GDPR and informs about the following:

3.1. The processing of Clients' personal data is carried out only if one of the following conditions is applied:

- The Client has consented to the processing of their personal data for one or more specific purposes.

- The processing is necessary in order for Ruffell to fulfill its legal obligations;

3.2. Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, we ask our Clients to take into account the following information:

- Compliance with GDPR is an integral part of any agreement between Ruffell and the Partner.

- Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, Ruffell commits to provide the Partner on a contractual basis with consent from Clients for the processing of personal data.

- When receiving personal data on Clients from Partners, Ruffell proceeds from the Partner's compliance with its obligations under the Agreement

- Ruffell will try to provide support to Clients when interacting with Partners on the processing of personal data, if necessary.

4. Data storage period

The storage of personal data is done no longer than the processing of personal data requires, if the period of personal data storage is not established by law or by agreement.

5. Rights of the subject of personal data in accordance with GDPR

For your convenience, Ruffell provides below a list of the rights of the subject of personal data provided by GDPR

- The right to access personal data

- The right to correct personal data

- The right to limit the processing of personal data

- The right to delete your personal data

- The right to transfer data

- The right to object to the processing of personal data

- The right to refuse marketing activities

- The right to file a complaint with a supervisory authority

6. Cross-border transfer

In accordance with predetermined legislative goals and requirements, Ruffell can transfer personal data to public or governmental bodies in order to fulfill its legal requirements.

Cross-border transfer of personal data to foreign territories that do not provide adequate protection of the rights of personal data subjects is carried out strictly if the subject has given consent and/or for the purposes of executing the agreement and/or to comply with legal requirements.

For the transfer of personal data to third parties located outside the territory of countries that are parties to the Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and also from the territory of countries providing an adequate level of protection of personal data with relevant third parties (where applicable in accordance with applicable law on the protection of personal data), contracts are concluded containing the "Standard clauses of contracts" (SCC), guaranteeing observance of the rights and freedoms of personal data subjects. The list of third parties and the personal data transferred to them can be requested from the person Responsible for organizing the protection of personal data.

7. Use of cookies

The Site uses cookies as its technology for user identification. Cookies may be recorded on the computer used by the User to access the Site for future automatic authorization, as well as for collecting statistical data, in particular about visits to the Site, for targeted advertising.

The site administration does not store personal data or passwords in cookies.

The User has the right to prohibit the saving of cookies on the computer used to access the Site by appropriately configuring their browser. It should be borne in mind that the services of the Site using this technology may not be available.

8. How to contact us regarding the processing of personal data

Individuals specified in section 1 can contact Ruffell and those designated by Ruffell as persons Responsible for organizing the processing of personal data regarding all issues related to the processing and protection of personal data using the following email: dpo@algoritmika.org